چرتکه (سوربن)

کد کالا : RD16
چرتکه (سوربن)
چرتکه (سوربن)

  • قیمت با تخفیف : 20,000 تومان
  • قیمت بدون تخفیف : 20,000 تومان
اطلاعات فنی: برای انجام محاسبات دستی از این وسیله استفاده می شود.