مداد

کد کالا : RD13
مداد
مداد

  • قیمت با تخفیف : 2,000 تومان
  • قیمت بدون تخفیف : 2,000 تومان
اطلاعات فنی: برای نوشتن محاسبات در دفترهای مختلف ریاضیدان مورد استفاده قرار می گیرد.