محرک سرعتی (یک جفت)-ساخت داخل

کد کالا : MO01
محرکسرعتی-ساخت داخل(یک جفت)
محرک سرعتی (یک جفت)-ساخت داخل

  • قیمت با تخفیف : 30,000 تومان
  • قیمت بدون تخفیف : 30,000 تومان
اطلاعات فنی: این محرک های سرعتی برای بخش جرکتی ربات ها مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به سرعت بالا و جریان کمی که با وجود بار روی شفت از منبع تغذیه می کشند توان مصرفی پایینی داشته و در ربات های سرعتی بسیار مناسب عمل می کنند.


مسابقه
گروه سنی
سنسور