تماس با ما

آدرس:
تهران - خیابان آزادی - ضلع غربی دانشگاه شریف - خیابان صادقی - بن بست دوم - پلاک ۷ - واحد 2

تلفن:
۶۶۱۹۷۲۹۰ - ۶۶۰۰۷۵۱۹

داخلی 1 - ارسال فکس
داخلی 2 - فروش تهران
داخلی 3 - نمایندگی ها
داخلی 4 - حسابداری
داخلی 5 - آموزش

www.nadcosharif.com
ایمیل: info@nadcosharif.com

ساعات کاری: 8 تا 13 و 14 تا 18